artikel

Nomineringsdags inför årsmötet.

Nomineringsdags!

Hej Kamrater!

Det är dags att nominera för 2017! Kom ihåg att den du nominerar måste vara tillfrågad och ha tackat ja.

 Senast den 12 januari 2017 vill valberedningen i Vänsterpartiet Skellefteå ha in nomineringar till följande uppdrag;

  • Styrelsen i Vänsterpartiet Skellefteå

Ordförande, vald på 1 år
Kassör vald på 1 år
3 ordinarie ledamöter, valda på 2 år
3 ersättare, valda på 1 år

  • Revisorer

2 ordinarie och 1 suppleant

  • Ombud och ersättare till

ABF Skellefteås årsmöte,

1 ordinarie och 1 ersättare

Folkparken Skellefteå årsmöte,

1 ordinarie och 1 ersättare

Vänsterpartiet Västerbottens årskonferens,

5 ordinarie och 3 ersättare

För att nominera någon till ovanstående uppdrag ska personen du vill nominera vara tillfrågad och ha tackat ja till att nomineras.

Vi eftersträvar jämlik representation, nominera både kvinnor, män och andra, gärna från olika etniska bakgrunder.

Valberedningen informerar i samtal med de nominerade om uppdragets omfattning och partiskatt.

Den nya styrelsen kommer att genomgå en utbildningssatsning från partiet centralt som omfattar politiska strategier, organisation, styrelsens roll, förtroendekultur m.m. Mer detaljerad information angående utbildningen ges via valberedningen.

Senast den 12 januari 2017 ska valberedningen fått in nomineringarna.
Nomineringarna skickas till valadress@gmail.com.

Valen genomförs på årsmötet den 22 januari 2017, kl. 13.00 – 15.00

Vi ses på Nordanå/hörsalen.

Mvh
Styrelsen för Vänsterpartiet Skellefteå

Nomineringsunderlag 2017

Kopiera länk