• Hem
  • Kommungruppen S...
sida

Kommungruppen Skellefteå

Fördelning av kommunala uppdrag mandatperioden 2019-2022

Nämnder

 

Kommunstyrelsen

Andre vice ordförande och ledamot: Agneta Hansson Ledamot: Joakim Wallström
Ersättare: Lova Torstensson
Ersättare: Torbjörn Häggmark

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Ledamot: Agneta Hansson
Ersättare: Joakim Wallström 

För- och grundskolenämnden
Vice ordförande och ledamot: Jeanette Velander
Ersättare: Filip Palukka

Socialnämnden
Ledamot: Weidan Gong
Ersättare: Joakim Wallström

Personalnämnden
Ledamot: Torbjörn Häggmark

Valnämnden
Ledamot: Karin Häggmark
Ersättare: Agneta Hansson

Fritidsnämnden
Ordförande och ledamot: Joakim Wallström
Ersättare: Waldemar Mellquist

Kulturnämnden
Vice ordförande och ledamot: Christina Nyström
Ersättare: Anette Stenmark  

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot: Filip Palukka
Ersättare: Marie Bergslycka

Gymnasienämnden
Vice ordförande och ledamot: Torbjörn Häggmark
Ersättare: Josefin Lindström

Konsumentnämnden
Vice ordförande och ledamot: Lilian Nilsson

Överförmyndarnämnden
Vice Ordförande och ledamot: Lilian Nilsson

Bygg- och Miljönämnden
Ledamot: Hans-Eric Wallin
Ersättare: Lilian Nilsson

Nämnden för support och lokaler
Ledamot: Torbjörn Häggmark
Ersättare: Malin Degerman

Kommunrevisor
Siv Jalonen

Demokratiberedningen
Thomas Hashemi

Kommunfullmäktiges valberedning.
Ledamot: Jeanette Velander
Ersättare: Fredrik Sjöström

Bolag

Skellefteå Industrihus AB
Ledamot: Agneta Hansson

Skellefteå Bostäder AB (SKEBO)
Vice ordförande och ledamot: Ulrika Larsson

Skellefteå Buss AB
Vice ordförande och ledamot: Filip Palukka

Skellefteå City Airport AB
Ledamot: Adil Fadi

Stiftelsen Träenigheten
Ersättare: Agneta Hansson

Skellefteå Kraft AB
Ledamot: Hans-Eric Wallin

Skellefteå Museum AB
Ordförande och ledamot: Marie Bergslycka

Flygrådet
Joakim Wallström

Kulturhusbolaget AB
Vice ordförande och ledamot: Joakim Wallström

Primärkommunala beredningen
Ledamot/insyn: Agneta Hansson

Kopiera länk