artikel

Kärnkraft vid Bottenviken?

Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken anordnar tillsammans med en mängd andra föreningar en konferens i Skellefteå den 21-22 maj på Medlefors Folkhögskola.

Deltagaravgift 400 kr för hela konferensen. Endast 300 kr för ungdomar som är 20 år och yngre. I avgiften ingår hela programmet med all mat och fika.

Logi med frukost i dubbelrum 300 kr/natt och enkelrum 500 kr/natt. Anmälan är bindande och görs senast den 29 april på hemsidan. Mer information på hemsidan http://karnkraftsfritt.se/

Läs mer på följande länk:

INBJUDAN MED PROGRAM Konferensen Kärnkraft vid Bottenviken 21-22 maj 2016

Kopiera länk