• Hem
  • Kommungruppen S...
sida

Kommungruppen Skellefteå

Medlemmar i Vänsterpartiet med politiska uppdrag.

Nämnder

Gruppledare
  
Agneta Hansson

Kommunfullmäktige
Agneta Hansson
Jeanette Velander
Joakim Wallström
Filip Palukka
Lina Lindahl
Hans-Eric Wallin

Ersättare:
Lova Torstensson
Thomas Hashemi
Weidan Gong

Kommunfullmäktiges valberedning
Jeanette Velander

Kommunstyrelsen
Agneta Hansson
Hans-Eric Wallin (ers)

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillika krisledningsnämnd
Agneta Hansson

För- och grundskolenämnd
Jeanette Velander
Torbjörn Häggmark (ers)

Bygg- och miljönämnd
Hans-Eric Wallin
Lilian Nilsson (ers)

Nämnden för support och lokaler
Fredrik Sjöström (ers)

Fritidsnämnd
Joakim Wallström (v.ordf)

Tekniska nämnden
Filip Palukka
Thomas Hashemi (ers)

Gymnasienämnd
Filip Palukka
Lina Lindahl (ers)

Konsumentnämnd
Lilian Nilsson (v.ordf)

Kulturnämnd
Christina Nyström
Anette Stenmark (ers)

Personalnämnd
Torbjörn Häggmark

Socialnämnd
Joakim Wallström
Weidan Gong (ers)

Valnämnd
Agneta Hansson

Gemensam överförmyndarnämnd
Lilian Nilsson (v.ordf)

Demokratiberedning
Thomas Hashemi

Bolag

Fastighets AB Polaris
Agneta Hansson
Erik Wikström (lekmannarevisor)

Skelleftebostäder AB
Joakim Wallström
Erik Wikström (lekmannarevisor)

Skebo parkering aktiebolag
Erik Wikström (lekmannarevisor)

Skelleftebuss AB
Hans-Eric Wallin

Lövånger Trafik AB
Hans-Eric Wallin

AB Continentbus (vilande)
Hans-Eric wallin

Science City AB Skellefteå
Agneta Hansson (ers ägarombud)

Skellefteå stadshus AB
Agneta Hansson

Skellefteå City Airport AB
Joakim Wallström
Agneta Hansson (ombud SSAB)

Västerbottensteatern AB
Pia Risan (ers region Västerbotten)

Revisorer
Erik Wikström

Övriga

Flygråd
Hans-Eric Wallin

Skellefteå folkhälsoråd
Joakim Wallström (fritidsnämnden pres.)
Jeanette Velander (för- och grundskolenämnden pres.)
Christina Nyström (kulturnämnden pres)

Rådet för förebyggande av funktionshinder, RÅFF
Torbjörn Häggmark (ers)

Förebyggande rådet i Skellefteå
Joakim Wallström
Jeanette Velander (ers)

Kulturskolans styrgrupp
Christina Nyström

Pensionärsrådet
Joakim Wallström

Samrådsgrupp
Agneta Hansson

Referensgrupp för översiktsplan för Byske
Joakim Wallström

Regionsförbundet Västerbotten
Filip Palukka

Referensgrupp för översyn av reglementen för
nämnder inom samhällsbyggnadsområdet
Lilian Nilsson

Kopiera länk