artikel

Dags att nominera till distriktet!

Distriktets valberedningen tar nu emot nomineringar till:
 
• Distriktsordförande
• Ledamot i distriktsstyrelsen
• Ersättare i distriktsstyrelsen
• Revisorer och revisorsersättare
 
Det kommer att vara möjligt att nominera fram till årskonferensen. Men för att valberedningen ska kunna förbereda valen på ett bra sätt så har det satts ett förhandsnomineringsstopp till 1.a februari.
 
Nomineringarna skickas till valberedningens sammankallande Ylva Hedqvist Hedlund: ylva@villvattnet.se.
Sätt igång och nominera!!
Kopiera länk