artikel

Nyhetsbrev från Kärnkraftsfritt Bottenviken.

Hej!

Kärnkraftsfritt Bottenviken har ett nyhetsbrev som du kan läsa genom att klicka på följande länk:

Nyhetsbrev Kärnkraftsfritt Bottenviken 21 januari 2016

21-22 maj 2016 hålls en konferens i Skellefteå om Fennovoimas planer, kärnavfallet och förnybar energi. Läs mer om programmet här:

Inbjudan och Preliminärt program Kärnkraftsfritt Bottenviken 16 jan 2016

 

Kopiera länk