artikel

Nomineringsstopp!

Vi vill påminna om att nominera till följande poster innan den 1 september:

  • Nämndemän till Förvaltnings- och Hovrätten
  • 2.e vice ordförande i Hälso-och Sjukvårdsnämnden i Landstinget
  • Ersättare i Landstingsstyrelsen.

Skicka din nominering till valberedningen genom Ylva Hedqvist Hedlund på ylva@villvattnet.se.

mvh
Styrelsen Vänsterpartiet Skellefteå

Kopiera länk