artikel

Nomineringar.

Hej kamrater.

Vi behöver nomineringar till följande uppdrag:

1 st ledamot i Skebos bolagsstyrelse
1 st ledamot i personalnämnden

Läs mer i bifogad fil om när och var du lämnar din nominering.

mvh

Styrelsen för Vänsterpartiet Skellefteå

Nominering Skebo och personalnämnd

Kopiera länk